No Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Narón buscamos mellorar a calidade lingüística e comunicativa do persoal da Administración local, da poboación e de sectores estratéxicos para fomentar e incrementar o prestixio e o uso da lingua galega no ámbito municipal.

 Entre as tarefas de asesoramento realizamos:

  • Resolución de dúbidas e consultas lingüísticas: terminolóxicas, sobre toponimia, lexislación lingüística…

  • Correccións lingüísticas.

  • Tradución de textos (só excepcionalmente).

  • Difusión de materiais e recursos lingüísticos para apoiar o uso do galego: correctores, léxicos, dicionarios, manuais de estilo, etc.

Se precisas asesoramento lingüístico, podes enviarnos a túa consulta ao correo electrónico a.pita@naron.gal